Λίγα Λόγια

Η TT sport είναι μια Αστική Εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2009 με βασικό σκοπό τον σχεδιασμό , οργάνωση, και εκτέλεση εκδηλώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Την ονομασία της την πήρε από το Touring Travel sport διότι πιστεύουμε ότι οι εκδηλώσεις αυτού του τύπου έχουν άμεση σχέση με την τουριστική προβολή κατ’ αρχάς της χώρας μας, όπου και εδρεύουμε και σε συνέχεια άλλων χωρών τουριστικού ενδιαφέροντος

Εξοπλίστηκε με αναγκαία μηχανήματα και υλικά για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της, δηλαδή από μηχανήματα αυτόματης χρονομέτρησης, ταμπέλες , τέντες, αψίδα εκκινήσεως , μέχρι μηχανήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας και εκτυπώσεων.

Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κάθετη μονάδα στο είδος της .

Διαθέτη ακόμα και εξοπλισμό για βιντεοσκοπήσεις των εκδηλώσεων και παραγωγή άλλων διαφημιστικών.

Ενώ διαθέτη ειδικό τμήμα ολοκληρωμένης επικοινωνίας για την παραγωγή sponsoring των εκδηλώσεων.

Είμαστε στην διάθεση κάθε αυτοκινητιστικής λέσχης ή κάθε ενδιαφερομένου για μέρος ή ολοκληρωμένων προτάσεων με πολύ συμφέρουσες & οικονομικές προσφορές .